Kentsel dönüşüm,en basit tabiriyle olası bir depreme karşı toprak zeminin üzerindeki yapının risk altında olmasına yönelik olarak bir yapısal yenilenme ile önlem niteliğinde bir yapılanma sürecidir. Söz konusu dönüşüm, riskli yapının toprak zeminin yapısına uygun temelli yapıların yapılması ve bu sayede olası depremlerde yaşanabilecek can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi amaçlı hukuk sistemimize 2012 yılında 6306 sayılı ‘’Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte girmiştir. 6306 sayılı kanuna göre; riskli yapılar ile riskli alan ve rezerv yapı alanları olarak genel iki çeşit tanımlama yapılmıştır. Halkın riskli yapıların olası depremlere karşı dayanıklı hale getirilmesi sürecini ‘’kentsel dönüşüm’’ kavramı ile ifade etmeye başlaması sonucu 6306 sayılı kanun Kentsel Dönüşüm Kanunu olarak telaffuz edilmeye başlanmıştır.

    Kentsel dönüşüm sürecinde taraflar arasında kurulacak olan ortaklık yapısının doğru kurulması ve ortaklığın komşuluk hukukunu zedelemeyecek biçimde kazan kazan prensibi ile çalıştırılması bu konuda alınacak hukuki destek ile mümkün olabilmektedir. Büromuz; kentsel dönüşüm hukuku konusunda uzmanlaşmış

    online-pharmacy-uk.com

    , her iki tarafın da çıkarlarını en iyi şekilde korumaya odaklı çalışan,paylaşım oranlarının en iyi şekilde yapılması için hakkaniyet esasını ilkesi olarak benimsemiş avukat kadrosu ile danışma ve hizmet vermektedir.