Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır.

  Anayasanın 41.maddesinde aile

  ,Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır şeklinde tanımlama yapılmış olmakla birlikte, aileyi oluşturan başlıca kişiler karı kocadır. Evlenme kutsal bir müessese olmakla birlikte aynı zamanda resmi şekil şartına bağlı yapılması lazım gelen hukuksal bir müessesedir. Aynı zamanda evlenmenin sonuçları da elbette ki yine hukukun dayanak teşkil ettiği şekillerde mümkün olabilir.

  Aile hukuku kapsamında Türk Medeni Kanunu'nda ve diğer bazı özel yasalarda düzenlenen konulara ilişkin uyuşmazlıklar aile mahkemelerinde görülür. Mahkeme kararıyla evliliğin sona ermesi, karı kocanın evlilik birliğini sürdürme kararında olmadıklarından bahisle mahkemeye başvurmaları sonucu Aile Mahkemesi Hakiminin kararı ile icra edilebilirlik özelliği kazanır ve evlilik birliği yasal olarak sona ermiş olur. Bunun için de boşanma davası açmadan önce veya dava sırasında hak kayıpları yaşanmaması ve zaman tasarrufu bakımından tecrübeli avukatlar nezaretinde boşanmanın planlanması ve neticelendirilmesi gerekir.

  Boşanma sebepleri özel ve genel sebepler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161-166’ıncı maddeleri arasında düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma ise Türk Medeni Kanunu’nun aradığı şartların varlığı halinde eşlerin boşanma davası açması sırasında mahkemeye kendi aralarında rızalarına uygun olarak ve her konuda mutabakata vardıkları bir protokol hazırlanması ve hakimin onayına sunulmasıyla ve neticesinde hakimin çekişmeli boşanma davasına göre kısa süre içerisinde evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebine dayanarak boşanma kararı vermesiyle olur. Ancak yine de belirtmek gerekir ki; hakim belli başlı konularda anlaşmalı boşanma protokolü hilafına karar verebilir.

  Bahçeşehir Hukuk bürosu tecrübeli avukat kadrosuyla, boşanma davası sırasında ve sonrasında müvekkillerine ihtiyaç duydukları hukuki desteği sağlamakta ve kendilerine boşanma hukuku konusunda danışmanlık yapmaktadır.

  Aile Hukuku ve Boşanma davalarına İlişkin Hizmetlerimiz

  * Anlaşmalı boşanma Davası açılması ve takibi * Çekişmeli boşanma davası açılması ve takibi

  * Mal rejiminin tasfiyesi davası açılması ve takibi

  * Boşanma davası ile nafaka ve tazminat davaları açılması ve takibi

  * Tanıma ve tenfiz davası açılması ve takibi

  * Velayet davaları açılması ve takibi

  * Nafakanın yeniden belirlenmesi davalarının açılması ve takibi

  * Nafaka ve tazminat alacaklarının tahsili için icra işlemleri yapılması

  * Şiddet gösteren eşin evden uzaklaştırılması davalarının açılması ve takibi

  Mal Ayrılığı Sözleşmesi Hazırlanması

  Bahçeşehir Hukuk Bürosu, evlilik sözleşmesi ve mal ayrılığı sözleşmelerin hazırlanması konusunda öncelikle imza öncesi eşlerin bilgilendirilmesi ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine destek olmaktadır.